Uczniowski Klub Sportowy „WIERTMET” w Libuszy

 Uczniowski Klub Sportowy „WIERTMET” w Libuszy

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, 38-306 Libusza 679
teren działania: miejscowość Libusza i okolice
władze klubu:
– prezes Iwona Rudek
– wiceprezes Jan Grygowicz
– sekretarz Wojciech Bajorek
– skarbnik Ewa Cionek
– członek Marek Syrociak

Kadra szkoleniowa:
Ryszard Burda
– dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, AWF Kraków
– instruktor piłki ręcznej – poziom I EHF
Fabian Szarowicz
– dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, AWF Warszawa
– trener piłki ręcznej – poziom II EHF
Wojciech Bajorek
– dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, AWF Kraków
– trener piłki ręcznej – poziom III EHF

Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet w Libuszy działa od 2006 roku. Od wielu lat rozwijamy sportowe pasje wśród dzieci i młodzieży. Dynamiczny rozwój Klubu jest zasługą kilku osób, które dzięki zamiłowaniu do sportu i osobistemu zaangażowaniu dążą do poprawy poziomu aktywności ruchowej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Biecz.

W dobie Internetu, multimediów, fast food-ów sport i aktywność ruchowa przeżywa regres. Brak odpowiednich wzorców, brak autorytetów oraz właściwie zorganizowanych form kształcenia młodych ludzi powoduje, że młodzież coraz częściej sięga po środki odurzające, czerpie z błędnych wzorców, niewłaściwie spędza wolny czas. Z kolei, analiza stanu zdrowia dzieci
i młodzieży w kraju wskazuje na częste występowanie schorzeń układu krążenia, układu oddechowego, wad postawy ciała
i innych. Ma to ścisły związek z prowadzonym trybem życia. Oferta naszego Klubu stanowi alternatywę dla opisanych powyżej problemów.

Sport, aktywność ruchowa, w tym także piłka ręczna ma niebagatelne znaczenie w oddziaływaniu na jednostkę ludzką. Oddziaływanie to dotyczy wzorowego kształtowania sfery fizycznej i duchowej. Każda aktywność ruchowa uczy młodego człowieka dyscypliny, umiejętności współpracy w zespole, wyzbycia się egoizmu.

Głównym naszym celem jest prawidłowe kierowanie rozwojem fizycznym i osobowościowym młodego człowieka oraz wykształcenie u niego takiego systemu wartości, który w przyszłości przejawiać się będzie trwałym dążeniem
do utrzymania wysokiego poziomu zdrowia oraz wysokiej sprawności fizycznej. Prowadzony przez nas proces szkolenia stwarza możliwość doskonalenia fizycznego, co ściśle związane jest z pracą nad samym sobą w zakresie samodoskonalenia, dążenia do osiągania zamierzonych celów, kształtowania osobowości i charakteru.

Uczniowski Klub Sportowy Wiertmet prowadzi szkolenie w sekcji piłki ręcznej. Dzieci i młodzież zrzeszona w Klubie (jak historia pokazuje) odnosi liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Sukcesy te są wynikiem kilkuletniej solidnej systematycznej pracy na zajęciach sportowych, konsultacjach, obozach i zgrupowaniach szkoleniowych. Obecnie szkoleniem objęte jest 5 grupy dziecięco – młodzieżowych. Sportowe pasje i zamiłowania rozwijamy poprzez organizację wyjazdów na mecze Reprezentacji Polski, mecze Ligi Mistrzów piłki ręcznej czy PGNiG Superligi. Organizujemy liczne imprezy o charakterze sportowym (m.in. Małą Ligę Piłki Ręcznej), które swoim zasięgiem obejmują nie tylko nasze środowisko lokalne, ale wykraczają poza obszar małopolski i są znane w całym kraju. Zawodnicy zrzeszeni
w naszym klubie uczestniczą w szeroko rozumianej aktywności sportowej, stanowiąc bardzo dobrą wizytówkę Gminy Biecz
i Powiatu Gorlickiego
.

Od 2011 roku współpracujemy z Klubem Sportowym PGE Vive Kielce. W Libuszy gościliśmy wybitnych zawodników reprezentantów Polski – Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala, Bogdana Wentę, Artura Siódmiaka, Rafała Kuptela. Libuszę często odwiedzają Stanisław Majorek – trener brązowej olimpijskiej Reprezentacji Polski mężczyzn z Montrealu (1976) oraz Jerzy Garpiel – Olimpijczyk z Moskwy (1980) brązowy medalista Mistrzostw Świata z Dortmundu (1982).

 

Środki finansowe na działalność statutową Klubu pozyskujemy z: projektów unijnych, konkursów grantowych, dotacji celowych. W znacznym stopniu pomaga nam gmina Biecz oraz dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy. Aktywnie naszą działalność wspierają firmy: ZPUH Wiertmet w Libuszy, Polskie Piekarnie – Piekarnia Iwona w Libuszy, FHU Horyzont w Gorlicach, Zeelandia sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, KOMPLET Polska Tarnowo Podgórne, Gmina Biecz, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, AUTO CENTRUM Woźniak w Gorlicach, FHU Omega w Libuszy, Uzdrowisko Wysowa.

  ze sportowym pozdrowieniem Zarząd UKS Wiertmet.

 

Profil Facebook