Seniorzy

Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy

Na potrzeby ośrodka, za zgodą JE ks. Biskupa Rzeszowskiego i ks. mgr Stanisława Dębiaka, została zaadoptowana część budynku Kaplicy w Libuszy.

Placówka świadczy usługi dla 40 osób niesamodzielnych, stacjonarne dla 25 i w miejscu zamieszkania dla 15. Ma na celu jak najdłuższe funkcjonowanie osób w miejscu zamieszkania i udzielenie im szerokiego i kompleksowego wsparcia. Ponadto podopieczni są objeci usługą pielęgnacyjno-opiekuńczą, aktywizująco-usprawniającą oraz wspomagającą. Ośrodek Wsparcia swoje zadania realizuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy