Radni z Libuszy

  • Andrzej Bochenek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

    Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 – 13.00.  Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej, pokój Nr 17 Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Załawie 6b. 

    tel. (+48 13) 44 06 805 

    Okręg wyborczy:  wzdłuż drogi powiatowej od szkoły do Ogniwa, Pola, Podkobylanka wzdłuż Ruskiej drogi, wzdłuż drogi powiatowej od Ogniwa w kierunku Kobylanki, Jedle.

 

  • Bohdan Białoń Okręg wyborczy: Podwójtowie, Pasternik, Podlesie.

 

  • Tomasz Dykas – dyrtom@interia.pl  Okręg wyborczy: od granicy z Klęczanami wzdłuż drogi krajowej nr 28, Kolonia Górna, Kolonia Dolna, wzdłuż drogi powiatowej do szkoły, Podkobylanka wzdłuż drogi powiatowej od stawu w kierunku Kobylanki, Półrole.