Organami Sołectwa są: 1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem opiniodawczym i doradczym. Rada Sołecka liczy 10 członków. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lata.      

Sołtys: Łukasz Magiera

tel.517747850

   

           Rada Sołecka:

  • Czekaj Aneta
  • Dąbrowski Jan
  • Gubała Ryszard
  • Mateusz Woźniak
  • Juruś Monika
  • Kosiba Tadeusz
  • Ludwin Piotr
  • Maciejowska Monika
  • Tumidajewicz Iwona
  • Woźniak Mateusz