Placówka Wsparcia Dziennego „Dzieci Mówią” filia w Libuszy

 

Na terenie gminy Biecz w wyniku współpracy Stowarzyszenia Nowa Perspektywa i Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja od 1 kwietnia 2018 r. powstało osiem Placówek Wsparcia Dziennego. Jedna z filii mieści swoją siedzibę w Domu Strażaka w Libuszy.
Placówka organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie socjoterapeutyczne, logopedyczne, pomoc pedagogiczną i psychologiczną. W czasie przebywania w placówce, dzieci mają zapewnione warunki do nauki, mogą rozwijać talent kulinarny, ale nie brakuje też czasu na wspólną zabawę. Ponadto wychowankowie mają możliwość uczyć się języka niemieckiego, korzystać z zajęć komputerowych i naukowo – przyrodniczych jak również zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Jest też coś dla wielbicieli sportu, dwa razy w tygodniu odbywają się treningi piłki ręcznej. Uczestnictwo w zajęciach, warsztatach i wycieczkach jest bezpłatne. Do tej pory wychowankowie brali udział m.in. w kolonii profilaktyczno-terapeutycznej w Darłówku, w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce, Nad Zaporą w Solinie, w wyjazdach na warsztaty plastyczne i do kina.W chwili obecnej, do Placówki uczęszcza czterdzieścioro dzieci. Działalność Placówki zaplanowana jest do końca 2020 roku.

Profil na Facebook