OSP

https://www.facebook.com/strazlibusza/

Istnienie OSP w Libuszy jako formalnej organizacji strażackiej datuje się od 1895 roku. Inicjatorem ujęcia w ramy organizacyjne ludzi zaangażowanych w sprawy pożarnictwa był między innymi mieszkaniec Libuszy Marcin Ludwin. Jego to staraniem wspólnie z innymi mieszkańcami wsi utworzono ochotniczą straż pożarną przy istniejącym już od 1885 roku Kółku Rolniczym. Pierwszym komendantem libuskiej straży pożarnej był Pan Skorupa- członek odważny, ofiarny, i oddany sercem sprawie pożarnictwa. Początkowy okres tworzenia jednostek strażackich nie był łatwy. Podstawowy osprzęt stanowiły: osęki, drabiny przenośne, konwie na wodę, miotły do tłumienia ognia, takim osprzętem dysponowały ogólnie wszystkie straże- szczególnie na terenie wiejskim. W 1925 powstała orkiestra dęta. W 1934 roku zakupiona została dla OSP sikawka o napędzie ręcznym wraz z beczkowozem , który został poświęcony w dniu 8 Lipca 1934 roku przez księdza proboszcza Jana Bibro. Działacze straży tego okresu to rodziny: Malinowskich, Ludwinów, Czechów, Bogdanów, Woźniaków i innych. W 1948 roku obchodzono 600-lecie istnienia wsi Libusza. W okresie tym jednostka została wyposażona w motopompę o napędzie spalinowym, która zastąpiła sikawkę ręczną. W 1971 roku przystąpiono do budowy Domu Strażaka systemem gospodarczym i mimo wielu trudności w 1975 roku obiekt został wykonany w stanie surowym. Prace wykończeniowe trwały 10lat i w dniu 15 Grudnia 1986 roku okazały Dom Strażaka został oddany do użytku. Jeszcze przed zakończeniem budowy straż otrzymała samochód strażacki Star-25. W 1989 roku staraniem kierownictwa OSP, Komenda Straży Pożarnej w Krośnie przekazała libuskiej jednostce nowy bojowy samochód.

Nowe tysiąc lecie to bardzo dynamiczny okres. Wiele dużych akcji ratowiczo-gaśniczych: powódź 2010, pożar zabytkowego kościoła w Libuszy i wiele innych. Strażacy z jednostki z Libuszy wspierają też charytatywność, a wielu z nich to honorowi dawcy krwi i/lub przeszczepu. XXI wiek przyniósł również poszerzenie taboru samochodowego. W 2018 roku pozyskano nośnik kontenerowy  marki Kamaz wraz z kontenerami: gaśniczym, do wody pitnej oraz do materiałów sypkich.

Obecnie jednostka OSP Libusza plasuje się na czołowych miejscach w zakresie organizacji, wyposażenia, stanu zaplecza, gotowości bojowej tego typu organizacji strażackich w naszym rejonie nawet w skali wojewódzkiej.

Na przestrzeni lat widać, że przede wszystkim wymianie uległ sprzęt, pojawił się zupełnie nowy, bezpieczny oraz ten, o którym rzec można innowacyjny. Zmiany dotknęły też zagrożeń z jakimi walczą strażacy na całym świecie. Natomiast niezmienny pozostaje cel działalności braci strażackiej: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Piękne w tej służbie jest to, że pomimo upływu lat i różnorodnych zmian nadal są ludzie, którzy chcą pomagać innym i to robią.

 

Obecnie straż w Libuszy posiada samochody:

 - średni ratowniczo-gaśniczy - Star 244 - GBAM 2,5/16+8

 - lekki gaśniczy - Volkswagen LT 28 II - GLM 17

 - nośnik kontenerowy – Kamaz 43265 – SCKn

 

Zarząd Ochotniczej Straży w Libuszy:

 - prezes – Janusz Woźniak

 - wiceprezes – Roman Czyżykiewicz

 - naczelnik – Piotr Janeczek

 - zastępca naczelnika – Grzegorz Grądalski

 - skarbnik – Tomasz Karp

 - sekretarz – Tadeusz Kosiba

 - członek – Marcin Filus

 - członek – Wiesław Krok

 

Komisja rewizyjna:

 - przewodniczący – Tadeusz Piotrowski

 - zastępca – Urszula Niemiec

 - członek – Piotr Ludwin

 

Strażacy OSP Libusza

Druhowie OSP to zwyczajni obywatele, tacy jak TY - związani z różnymi zawodami i służbami – żyjący własnym życiem.

W naszej jednostce można spotkać: zawodowych strażaków, żołnierzy, ratowników medycznych, kierowników zakładów, właścicieli firm, budowlańców, stolarzy, mechaników, sprzątaczy, konserwatorów, kierowców, elektryków, studentów i uczniów itd. – jak w każdej OSP w Polsce – cały przekrój społeczeństwa.

Mają oni własne rodziny, plany i cele, problemy i utrapienia, ale w momencie dźwięku syreny alarmowej odkładają to w kąt i biegną do remizy gotowi wszystko poświęcić dla życia i zdrowia innych – często obcych osób.

Poznaj libuskich rycerzy świętego Floriana:

- Grzegorz Grądalski

- Tomasz Grądalski

- Marcin Filus

- Roman Czyżykiewicz

- Łukasz Krzysztoń

- Tadeusz Kosiba

- Wiesław Krok

- Roman Czyżykiewicz

- Paweł Turek

- Maksymilian Pikusa

- Łukasz Grądalski

- Piotr Ludwin

- Jakub Tutro

- Tomasz Karp

- Aleksander Karp

- Piotr Janeczek

- Artur Dyląg

- Janusz Woźniak

- Jacek Czapka

powiatowe-2018-6

Zdjęcie 80 z 80