Odbiór odpadów w 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości w Libuszy w 2020 roku


Odbiór odpadów niesegregowanych i bioodpadów co dwa tygodnie w czwartek oraz odpadów segregowanych co cztery tygodnie w środę wzdłuż następujących ulic:
droga Libusza Kolonia
droga „Podkobylanka”
droga „Koło Czochera”
droga Libusza – Kryg
droga „Nad Szkołą”
droga „Na Kwiatkowskiego”
droga „Libusza – Ruska Droga”
droga Rozdzielę – Lipinki – Libusza Ogniwo- Kobylanka
droga „Półrole”
droga „Libusza Pasterniak”
droga „Libusza – Wójtowa”
droga „Na Borowskiego”
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów biodegradowalnych:
09, 23 stycznia
06, 20 lutego
05, 19 marca
02, 16, 30 kwietnia
14, 28 maja
10, 25 czerwca
09, 23 lipca
06, 20 sierpnia
03, 17 września
01, 15, 29 października
12, 26 listopada
10, 24 grudnia
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:
07, 29 stycznia
26 lutego
25 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
12 sierpnia
09 września
07 października
04 listopada
02, 30 grudnia