Muzeum

Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy – założone i prowadzone przez Anny i Tadeusza Pabisów, byłych pracowników przemysłu naftowego.

Muzeum powstało w 1977 roku. Na jego ekspozycję składają się dwa działy:

  • przemysłu naftowego, zawierający eksponaty związane z górnictwem i przetwórstwem ropy natfowej na tym terenie. Wśród eksponatów znajdują się m.in. destylarnia nafty z 1856 roku, kuźnia kopalniana z połowy XIX wieku, modele szybów z lat 1852-1939, ceramiczne galony na naftę, liczne dokumenty, mapy, narzędzia i przyrządy wiertniczne, a także mundury. Ekspozycję dopełnia zbiór około 500 biogramów górników i nafciarzy,
  • etnografii, w którym prezentowane są dawne meble, stroje, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, zabytki techniki (patefon, radioodbiorniki, maszyny do szycia), obrazy oraz inne pamiątki.

Strona muzeum

Filmy o Muzeum