MASZ PSA?PILNUJ!!!

OGŁOSZENIE!!!

W związku z pojawiającym się problemem„błąkających psów”w naszej wsi. Apelujemy!!  

 

 Będąc właścicielem lub opiekunem psa zapewnij:

  • coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
  • schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
  • dostęp do światła dziennego,
  • odpowiednią karmę i stały dostęp do świeżej wody,
  • pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.

 

Będąc właścicielem lub opiekunem psa masz obowiązek:

  • sprzątać po nim z miejsc ogólnodostępnych, a nieczystości wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na odpady,
  • w miejscach publicznych prowadzić psa na uwięzi (jego zwolnienie jest dozwolone pod warunkiem, że zwierzę ma kaganiec, a właściciel sprawuje nad nim kontrolę),
  • zabezpieczyć nieruchomość przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
  • umieścić tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości,
  • stosować się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów przewodników), np. place zabaw.

 

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.