Libusza- Maseczki dla Mieszkańców

Sołtys i Stowarzyszenie Ziemi Libuskej przypomina że od jutra będzie obowiązek zakrywania ust i nosa. w związku z tym będziemy rozprowadzać dla potrzebujących mieszkańców Libuszy bezpłatnie maseczki uszyte przez nasze mieszkanki.
Dalsze informacje o możliwości odbioru maseczek będziemy przekazywać w późniejszym terminie.