Interpelacje

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi P. Burmistrza.

Odpowiedź na wspólną interpelację Radnych i Sołtysa Libuszy ws Ścieżki rowerowej >>> odpowiedz_sciezka  

Wspólna interpelacja Radnych i Sołtysa z dnia 30.06.2020 r. >>>interpelacja 30.06.2020