Informacja dla mieszkańców którzy nie segregują śmieci.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Biecz, którzy nie segregują odpadów o konieczności zmiany deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowane przepisy ustawy nie dają właścicielom nieruchomości możliwości wyboru nieselektywnego sposobu zbierania odpadów. Selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem wynikającym z ww. ustawy. Na terenie Gminy Biecz obowiązywać będzie jedna podstawowa stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów segregowanych. Wyższa opłata będzie sankcją za niewypełnianie tego obowiązku. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynosić będzie ona nie mniej niż dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność stawki podstawowej i naliczana będzie w drodze decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów o niezwłoczne dokonanie korekty deklaracji. Zmiany dokonać powinna osoba która składała pierwszą deklarację o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bieczu (pok nr 13) lub pod numerem telefonu 13 44 06 850.