Budowa dróg w Libuszy!!!

W ramach przyznanego dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w bieżącym roku Gmina Biecz remontuje mierzącą 340 metrów drogę gminną „Jedle”   Wartość prac wykonywanych przy drodze „Jedle” wynosi 243 703,59 zł z dofinansowaniem w kwocie 184 091,00 złotych.. Termin zakończenia  inwestycji upływa z dniem 29.11.2019 r. Wykonawcą remontu dróg w Libuszy  jest firma PRDM Jasło. Dofinansowanie do obydwu zadań pochodzi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ponadto aktualnie trwa budowa drogi  „Na Kucharkową” w miejscowości Libusza. Jej długość wyniesie 420 metrów.Budowa tej drogi jest bardzo ważna  ponieważ rozwiąże problem z dojazdem do posesji z którym mieszkańcy borykali się  przez kilkadziesiąt lat. Ułatwi dojazd  w razie potrzeby służbom ratunkowym, umożliwi dowoź opału i tym podobnych materiałów , gdzie przy starej drodze było to wręcz niemożliwe.